Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Camarasa

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Identificador
20190225N47
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró de l'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Calendari de cobrança de L'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Matrícula de l'impost d'activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa pel servei de clavegueram
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa pel servei de recollida selectiva d'escombraries
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari de cobrança de 4 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019
Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable al Polígon Industrial, 1r semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa per trànsit de bestiar
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa de cementiri
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable al Polígon Industrial, 2n semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Calendari de cobrança del padró de cementiri / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Exposició al públic
Padró del cànon de l'aigua
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2019

Conté el text complet

Vigent