Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Barcelona

Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Identificador
20190618N3
Matèries
Cartipàs
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Demòcrata
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissionada d'Esports
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissionat d'Ecologia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissionat d'Educació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissionat de Seguretat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Junta de portaveus
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria de Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència del districte de les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les gerències de districte i sectorial
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el cap de la Guàrdia Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Presidència i Economia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència i en la tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Regidories de Districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en la Fundació Barcelona World Capital Foundation
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria de Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Presidències dels òrgans de govern dels Organismes Autònoms i Entitats Públiques Empresarials
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Tinència d'Alcaldia i en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria de Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell Municipal del districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria de Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Tinència d'Alcaldia i Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria de Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Gràcia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres dels Consells Municipals de Districte relacionats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 26/07/2019
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 26/07/2019
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 26/07/2019
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 26/07/2019
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Proposta de designació de vocal del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consorci de Turisme de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comité Executiu i règim de sessions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Ple del Patronat Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT)
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissionada d'Educació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell Municipal del Districte de Nou Barris i Presidència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Gràcia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers i conselleres del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Gràcia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comitè Executiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en la Federació de Municipis de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Presidència del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona -Àmbit Metropolità
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en la Federación Española de Municipios y Provincias
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell de Districte de Sarrià-Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació als òrgans de Consorci de Turisme de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers i conselleres del Districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Àrea de Transició Digital, esports i Territori
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Ecologia Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la tercera tinenta d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria de Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la segona tinenta d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Seguretat i Prevenció
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria de Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Proposta de designació de vocals al Comitè Executiu del Consorci de la Zona Franca
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Portaveu del Grup Municipal Junts per Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Proposta de designació de membre del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitaria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Ecologia Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Seguretat i Prevenció
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissions del Consell Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en una Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Gerència del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Gerència del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria de Drets de Ciutadania i Participació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 09/09/2019
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Desconcentració de la facultat diriment en les comissions del Consell Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Gerències del Districte de Gràcia i Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissionat de l'Agenda 2030
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Secretària del Consell Escolar Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Secretària del Consell Escolar Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Designació de presidències, vicepresidències i membres dels òrgans de govern dels Organismes Autònoms Municipals i Entitats Públiques Empresarials
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la segona tinenta d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de les gerències municipals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana i de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria de la Ciutadania i Participació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió del Padró Municipal d'Habitants
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Regim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Regidoria
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el Consell del Consorci Parc de Recerca Biomèdica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el Consell General del Consorci Universitari Internacional Menéndez Pelayo
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Patronat de la Fundació Barcelona Institut of Technology for the Habitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell Rector de l'Institut Municipal d'Informàtica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Assemblea General del Consorci Agència d'Ecologia Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell Municipal del Districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Junta General del Consorci d'Habitatge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Subcomissió d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Patronat de la Fundació de l'Institut d'Economia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Correcció d'errades PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissions consultives del districte de les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Presidència del Grup Municipal Junts per Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Patronat de Barcelona Graduate School of Economics l'Institut Barcelona, Fundació Privada
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Vocalia del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona-Àmbit Metropolità
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell de la Gerència Urbanística Port Vell de la Autoritat Portuària de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Junta de Govern de l'Agència de Salut Pública
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Taula de Coordinació Transversal de Dades
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comité Executiu de Dades
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i del Consell Municipal del Districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en una tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organització de la direcció política i administrativa
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organització de la direcció política i administrativa
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Regidoria
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Reprentació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió de seguiment del Pla especial urbanístic d'ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, servei turístic i altres activitats a Ciutat Vella 2018
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió de seguiment del Pla especial urbanístic d'ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístic i altres activitats al districte de Ciutat Vella 2018
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Representació en altres òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en altres òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en altres òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en altres òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en altres òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en altres òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en altres òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en altres òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Grups polítics
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el gerent de recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell Assessor d'Art Públic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell Assessor Municipal d'Universitats de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació de la Presidència de la Comissió Interadministrativa gestora del Barcelona Equestrian Challenge
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Designació de vocal a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en la Comissió Mixta de Seguiment i Avaluació de la Restauració del Museu-Monestir de Pedralbes
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació de la Presidència de la Comissió Interadministrativa gestora del Campionat d'Europa de Waterpolo Barcelona 2018
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Taula de Patrimoni Arquitectònic, Artístic i Arqueològic,
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Designació de membres de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Designació de membre de l'Assemblea General del Consorci Agència Local d'Energia de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions de la Presidència del Consell Ciutadà en la Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Consell d'Edicions i Publicacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 20/01/2020
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 03/01/2020
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Regidoria
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Conselleria del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres de les Comissions del Consell Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió de Seguiment del Reglament per a l'Equitat de Gènere
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació a la Comissió Mixta de Seguiment i Avaluació de la restauració del Museu - Monestir de Pedralbes
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell Rector del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió per a l'impuls i assoliment de l'Agenda 2030
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió per a l'impuls i assoliment de l'Agenda 2030
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació al Patronat de la Fundació Privada Barcelona Centre de Disseny (BCD)
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el primer Tinent d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió no permanent d'estudi sobre la regulació dels preus dels lloguers
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Modificació
Organigrama executiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Deixa sense efectes la designació de membre de la Junta de Govern de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions de les presidències dels Consells de Participació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comitè de Coordinació i seguiment del Pla de Contingència del COVID-19
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell Acadèmic Assessor per al desenvolupament de l'Agenda 2030
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell de redacció de la revista :Barcelona Metròpolis
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió de Nomenclàtor
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciencia i Comunitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacion en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Persona eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim d'indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Composició dels membres de la Taula de Coordinació de Serveis d'Atenció i Informació Ciutadana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Secretari del Consell Asessor Científic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Avocació de les delegacions en la Gerència d'Urbanisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual d'Esquerra Republicana de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en l'àmbit de la gestió directa del Port Olímpic de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació i retribucions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Presidència del Consell Assessor del Gent Gran
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Patronat de la Fundació Barcelona Formació Professional
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Vocalies del Consell d'Edicions i Publicacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgan col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Vocal del Comitè d'Ajut Humanitari d'Emergència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Pressupostos i Hisenda en relació a la resolució de la Demarcación de Costas en Cataluña
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgan col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Membre de la Comissió no permanent d'estudi sobre la regulació dels preus dels lloguers
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Vicepresidència de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Comissió Tècnica de patrimoni industrial de Poblenou
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell Assessor Científic contra la Soledat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Vocalia de del Consell General del Consorci Museu d'Art Contemporani
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres de la Comissió d'ordenances fiscals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Pressupostos i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regiddories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió Municipal d'Avaluació, i Accés a la Documentació (CMAAD)
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres de la Ponència de Nomenclàtor dels carrers
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Vocals del Consell Acadèmic Assessor de l'Agenda 2030
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell Municipal del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell Ciutadà per la Sostenibilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Taula de Patrimoni Ciutadà
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Rector de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Desconcentració de funcions enla Gerència de Seguretat i Prevenció amb motiu de la COVID-19
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació i retribucions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Presidència substituta de la Junta Arbitral de Consum
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres i suplents de la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Rector de l'Institut Municipal de Serveis Socials
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Modificació
Comissió de Contractació Pública Sostenible
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Dietes dels membres que formin part dels Col·legis arbitrals de Consum
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell Municipal del Districte d'Horta - Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consells Municipals dels Districtes
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consells Municipals dels Districtes
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comitè de direcció de l'Administració electrònica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Patrons de Fundació Barcelona Cultura
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell Municipal del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Grup de treball sobre les ocupacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el gerent de Presidència i Economia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 22/12/2020 - Organigrama de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers i conselleres del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència de Pressupostos i Hisenda, en l'àmbit de la Direcció de Patrimoni
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la 4a tinenta d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la 4a tinenta d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual adscrit a la Regidoria d'Esports
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual adscrit a la Primera Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors pel nomenament de Presidents i Vocals que hauran de constituir les Meses Electorals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual en el lloc de treball de Director/a d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual adscrit a la Primera Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual adscrit a la Primera Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual adscrit al Grup Polític Municipal d'Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 20/01/2021 (Comissió encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors)
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Delegacions en el gerent de Presidència i Economia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Conselleries de la Comissió de Govern del districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la regidora de Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió de Govern del Districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la 2a tinenta d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representants del Comitè Científic i d'Ètica del Zoo de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Ampliació de la Taula de Contractació Pública
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comitè Científic i d'Ètica del Zoo
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell Assessor de la Superilla de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió del Pla Estratègic de l'Espai Públic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Vocal de la Ponència del Nomenclàtor dels Carrers de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en Assemblea General de l'Associació de Ciutats europees
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consell General del Consorci del Mercat de les Flors
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en la Comissió de Govern del Pla Director Urbanístic Metropolità de AMB
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió del Pla Estratègic de l'Espai Públic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió Tècnica de Valoració del Mecanisme per a l'Energia Sostenible
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Junta de Govern de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell d'Administració de la societat Habitatge Metròpolis Barcelona SA
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació a la Junta General del Consorci Sanitari de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació al Patronat de la Fundació Museu Picasso
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual de la Regidoria de Memòria Democràtica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual de la Cinquena Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Patró electiu del Patronat de la Fundació Barcelona Zoo
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació a la Comissió Interadministrativa de l'esdeveniment d'excepcional interès públic, 175 Aniversari de la construcció del Gran Teatre del Liceu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de 3 direccions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Patrons de la Fundació Barcelona Cultura
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comitè Científic i d'Ètica del Zoo de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació del conseller del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació de la consellera del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació d'un conseller
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal d'Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual de la Regidoria de Presidència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual de la Regidoria de Presidència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal d'Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Municipal Socialista
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal d'Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Municipal d'Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal d'Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Junts per Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació a la Comissió Interadministrativa del 175 Aniversari de la construcció del Gran Teatre del Liceu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació al Patronat de la Fundació Parc Científic de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Regidora Presidenta del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres dels Consells Municipals dels districtes de Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del patronat de la Fundació Museu Picasso de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal de l'Esport
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació d'un Conseller
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell d'Administració de l'Institut Municipal de Serveis Personals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Plenari del Consell de la Formació Professional
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions de les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Aprovació definitiva
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comitè de direcció del Programa per a l'Impuls del Règim Especial de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres dels Consells de Participació en representació del Grup Municipal del Partit Popular
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Vocalíes del Consell Rector del Museu d'Arqueologia de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Assessor Municipal d'Universitats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Vocal del Consell d'Edicions i Publicacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Quarta tinenta d'Alcaldia i en la gerenta de l'Àrea de Serveis Socials
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual de la Direcció de l'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual adscrit a la Regidoria de Presidència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre de la Junta de Valoració del Reglament de reconeixement a les persones represaliades pel tardofranquisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual de la Regidoria de Presidència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 26/09/2019
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representants al Consell de Govern del Consorci dels Serveis Socials
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representant a la Junta Genera i membre membre del Consell d'Administració de la societat Port Fòrum Sant Adrià
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació de la consellera i conseller del districte de Les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual de la Direcció d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual de la Quarta Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Socialista
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual de la Quarta Tinència d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres dels Consells de Participació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Grup Municipal Ciutadans-Cs
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Presidència del Consell Econòmic i Social
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell de Ciutat com a representants del Registre Ciutadà
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representants de la Comissió d'Empara del Consell de Ciutat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del les comissions permanents del Consell Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Rrepresentació de l'Institut de Cultura de Barcelona a la Comissió Mixta de Seguiment i Avaluació de la restauració del Museu-Monestir de Pedralbes
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers del districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en els gerents sectorials
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup Polític Municipal Esquerra Republicana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Coordinadora general - Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions del personal directiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Secció Provincial del Plenari i Comissió Permanent del Consejo de Empadronamiento
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència Pressupostos i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Taula del Pla de Desplaçament d'Empresa
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Presidències i Vicepresidències de diversos consells
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació a diverses fundacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Presidència de la Taula de Patrimoni Arquitectònic, Artístic i Arqueològic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Regidories del Àrea de Cultura
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Regidor del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre de la Direcció de la Ponència d'Innovació Digital
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en els/les gerents d'àrees d'actuació, gerents de districte i directors/res de serveis de llicències i espai públic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la de la Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Consell Municipal del Districte de les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la tinenta d'Alcaldia d'Agenda 2030
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació de l'Alcaldia d'inspecció, vigilància i control del Port Olímpic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió d'economia i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Grup Municipal Socialista
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la 3a tinenta d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el Director del Port Olímpic de Barcelona, la Capitana del Port Olímpic i el Segon Capità del Port Olímpic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell de la Formació Professional de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sants- Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en la Fundació Privada Mobilitat Sostenible i Segura
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Directora i suplent d'Ensenyaments Postobligatoris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació del conseller i consellera del Districte de Les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en la Comissió Tècnica del Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipaments de Teatres de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació del conseller i consellera del Districte de Les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consell General del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Portaveu del Grup Polític Municipal Barcelona pel Canvi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en la Comisión Nacional para la conmemoración del 50º aniversario de la muerte de Pablo Picasso
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres de les comissions de Drets Socials, Cultura i Esports; Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat i Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Adjunt de la Sindicatura de Greuges de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la la Regidoria del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Ple del Consell Econòmic i Social
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres de la Comissió no permanent d'estudi sobre la reactivació econòmica de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació d'una consellera del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació d'una consellera del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació d'una consellera del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en els regidors de govern, en els gerents sectorials i en els gerents de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en els gerents
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el gerent de mobilitat i infraestructures
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Regidoria del districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Intern i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Plenari i Secretari del Consell de la Formació Professional de la ciutat de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió Consultiva de Compensació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en els regidors de govern, gerents sectorials i gerents de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en un gerent i dos directors de serveis
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Comissió de Govern
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Annex a l'Organigrama de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Annex a l'Organigrama de la Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el gerent del Districte de Ciutat Vella
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Gràcia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Vocal del consell rector del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Vocal de la Ponència de Nomenclàtor dels Carrers de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Gerència de Coordinació Territorial i de Proximitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Gerència del Districte de Gràcia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Vocal del Consell de Centre de Normalització Lingüística
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència de Pressupostos i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència del Districte de les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en l'Assemblea General del Consorci Organitzador del Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència del Districte de les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència d'Ecologia Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Direcció de Serveis d'Economia Cooperativa, Social i Solidària de la Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Modificació
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el Gerent de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerent d'Ecologia Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència d'Ecologia Urbana
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Desconcentració en els/les gerents de districtes d'atribucions en l'àmbit de la Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres del Plenari del Consell Econòmic i Social
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Presidència de la Comisión Interadministrativa del Barcelona Mobile World Capital
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgnas col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Vocal del Consell d'Edicions i Publicacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Plenari del Consell Assessor Municipal d'Universitats de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació de consellera del Districte Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió no permanent d'estudi per a analitzar el model urbà que se està implementant a la ciutat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en una regidora
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en el patronat de la Biblioteca Pública Arús
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la regidora de Comerç, mercats, consum, Regim Interior i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de retribucions en concepte de dietes dels membres del Comitè Científic i d'Ètica en relació al Zoo de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consell d'Administració de la Fundació Mies Van der Röhe
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Consell de Govern del Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la segona tinenta d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell Assessor de Salut Laboral
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Patrons electius del Patronat de la Fundació Barcelona Zoo
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Horta- Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació de consellera del districte de Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers i conselleres del districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Pressupostos i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació del conseller de Districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació de conseller del Districte de Sant Andreu
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Pressupostos i Hisenda
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre de la Comissió Tècnica de Valoració del Mecanisme per a l'Energia Sostenible
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació del conseller del districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers del districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació dels consellers del districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència del Districte de Gràcia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell General del Consorci de Turisme
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres dels Consells
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència del Districte de Gràcia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023
Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió Interdepartamental d'Interculturalitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Substitució de regidora d'Horta-Guinardó per baixa laboral
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Vicepresidència del Districte de Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió Interdepartamental d'Interculturalitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Organigrama de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Substitució de regidora d'Horta-Guinardó per baixa laboral
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 16/03/2022 / Delegacions en les regidories de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 16/03/2022 / Delegacions en les regidories de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Designació de membre del Plenari del Consell Econòmic i Socia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Presidència i Vicepresidència del Consell Tributari
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en el Patronat del la Fundació Barcelona Formació Professional
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Consell Tributari
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual del Grup polític Municipal Valents
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en un diputat i Presidència de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual de la Regidoria d'Infància, Joventut i Persones Grans
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Assessor Científic contra la Soledat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres de la Comissió Tècnica de Valoració del Mecanisme per l'Energia Sostenible de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Tresoreria
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de l'Eixample
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió d'Obres i Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Conselleries
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Grups polítics
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Gerència del Districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Grups polítics
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Gerència del Districte d'Horta-Guinardó
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en la directora d'Innovació, Coneixement i Arts Visuals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió d'Obres i Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió d'Obres i Mobilitat
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de diverses gerències
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Comitè d'Ètica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació en òrgans col·legiats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les tinències d'Alcaldia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Comissió per a l'impuls de la Intel·ligència Artificial (IA) ètica
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació a l'Assemblea de l'Associació Barcelona - Catalunya Centre Logístic
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les regidories de districte
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Vicepresidència del Consell Acadèmic Assessor pel desenvolupament de l'Agenda 2030
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Presidència de la Comissió Tècnica de Valoració del Mecanisme per a l'Energia Sostenible de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació a l'Assemblea General del Consorci Agència Local d'Energia de Barcelona
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Delegació en el gerent d'Àrea d'Agenda 2030
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Secretaria de la Ponència de Nomenclàtor
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres dels Consells Socials de les universitats
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Patró de la Fundació Privada Casa Amèrica a Catalunya
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre de la Comissió Delegada de l'Institut Europeu de la Mediterrània
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Representació a l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Rector de l'Institut Municipal de Serveis Socials
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Rector del Consorci Casa Àsia
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Organigrama de la Gerència de Recursos
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Les Corts
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membres de les Comissions del Plenari del Consell Municipal
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 Enllaç a Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris
PDF Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació