Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Ordenances fiscals per a l'any 2020

Identificador
20191003N5
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
1 ordenança fiscal sobre impostos, 2 sobre taxes, 1 sobre preus públics i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació / Inclou derogació de 5 ordenances (11, 13, 14, 15 i 22)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació inicial
OF núm. 3, impost sobre vehicles de tracció mecànica i taxa per drets d'examen / Inclou derogació de 3 ordenances sobre taxes (17, 19 i 23)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació definitiva de modificació
1 ordenança fiscal sobre impostos, 2 sobre taxes, 1 sobre preus públics i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació / Inclou derogació de 5 ordenances (11, 13, 14, 15 i 22)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Impost de construccions, instal.lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació definitiva de modificació PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació inicial
Tarifes de preus públics relatius al Programa Tokl 2, 1r semestre
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació inicial
Tarifes de preus públics relatius als tallers que ofereix el Departament de Joventut, envers el programa dissabtes creatius, gener i febrer
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Impost de construccions, instal.lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 6, taxes per la prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament especial de domini públic
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 6, taxes per la prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament especial de domini públic
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva
Tarifes de preus públics relatius al Programa Tokl 2, 1r semestre
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva
Tarifes de preus públics relatius als tallers que ofereix el Departament de Joventut, envers el programa dissabtes creatius, gener i febrer
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 6, taxes per prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament especial de domini públic
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació inicial de modificació
Preus públics del Patronat municipal de la l'escola de música, curs 2020-2021
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació inicial de modificació
Preus públics del Patronat municipal de la llar d'infants, curs 2020-2021
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 6, taxes per la prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament especial de domini públic
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Preus públics del Patronat municipal de la llar d'infants, curs 2020-2021
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Preus públics del Patronat municipal de la l'escola de música, curs 2020-2021
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació inicial
Preus públics relatius a la venda de barrets i cassoles de Sant Roc 2020
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació inicial
Preus públics relatives al servei de menjador i acollida escolar per al menjador escolar i acollida matinal, curs 2020-2021
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació definitiva
Preus públics relatius a la venda de barrets i cassoles de Sant Roc 2020
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva
Preus públics del servei de menjador i acollida escolar
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Vigent