Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Altafulla

Ordenances fiscals per a l'any 2020

Identificador
20191008N11
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 21, taxa de prestacions de serveis i OF núm. 26, taxa de l'escola de música
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 15, taxa de subministrament d'aigua potable i OF núm. 12, taxa de serveis de clavegueram
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 21, taxa per la prestació de serveis o realització d'activitats en dependències o en centres esportius i recreatius municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF nú. 26, taxa de la escola de música
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 9, taxa per les ocupacions del subsól, el sól i la volada de la via pública
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 15, taxa de subministrament d'aigua potable i OF núm. 12, taxa de serveis de clavegueram
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació inicial de modificació
2 ordenances fiscals sobre taxes (25 i 26)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 19, taxa per les ocupacions del subsól, el sòl i la volada de la via pública
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 4, impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Correcció d'errades
Anunci 20/02/2020
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 17, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 26, taxa de l'escola de música
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF nçum. 25, taxa de la llar d'infants
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 17, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Vigent