Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Barcelona

Ordenances fiscals per a l'any 2020

Identificador
20191028N60
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
5 ordenances fiscals sobre impostos i 16 sobre taxes / Inclou OF núm. 4, contribucions especials
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació definitiva
Preus públics per les activitats, lloguers i serveis culturals desenvolupats per l'Institut de Cultura
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva
Tarifes diverses
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació inicial
OF núm. 3.18, taxes pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació definitiva
Preus públics pels serveis dels equipaments dels districtes i les instal·lacions esportives municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva
Regulació general dels preus públics municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva de modificació PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 30/12/2019 - OF núm. 1.3, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, OF núm. 3.10 i OF núm. 3.1 (taxes)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva
Tarifes d'utilització dels llocs de venda i de l'expedició de títols habilitants dels llocs de venda del Mercat Central de Fruites i Hortalisses i del Mercat Central del Peix, i d'accés a la unitat alimentària de Mercabarna
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 31.12, taxes per estacionament regulat de vehicles a la via pública
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 30/12/2019 - Regulació general dels preus públics municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 3.18, taxes pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Preus públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 30/12/2019 - Preus públics pels serveis dels equipaments dels districtes i les instal·lacions esportives municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal per la terrasses amb ocasió de la seva reobertura i pels esdeveniments comercials en la via pública
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació definitiva
Taxa per a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal aplicable a les terrasses que reobrin a la fase 1 de la desescalada
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva
Preus públics per a activitats d'educació ambiental i altres prestacions del sector de medi ambient
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Preus de les activitats del cicle Sala Barcelona al Pati d'Armes del Castell de Montjuic - Institut Municipal de Cultura
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Correcció d'errades
OF núm. 3.17, taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua, i hidrocarburs
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva
Preus públics de recollida selectiva de residus comercials i industrials
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Preus públics pels serveis dels equipaments dels districtes i les instal·lacions esportives municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Correcció d'errades
OF núm. 3.13, taxes per serveis culturals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Preus públics de l'àrea d'Ecologia Urbana relatius a les activitats d'educació ambiental i altres prestacions del sector de medi ambient
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Sense efecte
Anunci 01/09/2020
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020
Aprovació definitiva de modificació
Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal pels quioscos de premsa
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Preus públics de les entrades de la 2a temporada del cicle Sala Barcelona
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal aplicable a les fires tradicionals celebrades en la temporada de tardor 2020 - hivern 2021
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal aplicable a les fires tradicionals celebrades en la temporada de tardor 2020 - hivern 2021
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal aplicable a les fires tradicionals celebrades en la temporada de tardor 2020 - hivern 2021
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Aprovació definitiva
Estmació parcial de recurs contra l'OF. núm. 3.12, taza per estacionament regulat de vehicles a la via pública
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2020 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2020

Conté text

Vigent