Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament del Vendrell

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Identificador
20191203N20
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat exterior, 1r semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat interior, gener i febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat ambulant, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat interior, març i abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa d'escombraries domèstiques
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa d'escombraries comercials
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de guals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Calendari fiscal / Anunci emès per la Diputació de Tarragona - Base. Gestió d'Ingressos
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Suspensió
Anunci 14/02/2020 - Suspensió dels periodes d'ingressos inclosos en el calendari fiscal i anuncis de cobraments / Anunci emès per la Diputació de Tarragona - Base. Gestió d'Ingressos
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat ambulant, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques / Anunci emès per la Diputació de Tarragona - Base. Gestió d'Ingressos
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat interior, maig i juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de característiques especials
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró i annex de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Deixar sense efecte el període de cobrament en fase voluntària de la taxa del mercat ambulant de Coma-Ruga
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Suspensió del cobrament del rebut del 2n bimestre de la taxa del mercat interior corresponent a l'activitat de bar-cafeteria del mateix mercat, activitats amb caràcter no essencial i cobrament dels rebuts del padró del 2n bimestre de la taxa del mercat interior, activitats amb caràcter essencial, alimentació
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Modificació
Anunci 20/03/2020 - Aixecament de la suspensió dels periodes d'ingressos inclosos en el calendari fiscal i anuncis de cobraments / Anunci emès per la Diputació de Tarragona - Base. Gestió d'Ingressos
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Ampliació de la matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques / Anunci emès per la Diputació de Tarragona - Base. Gestió d'Ingressos
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Modificació
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Modificació
Calendari de cobrança del padró de taules i cadires
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Modificació
Calendari de cobrança del padró del mercat de Coma-ruga
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Prorrateig de la taxa dels mercats del passeig Marítim
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró del mercat de Coma-ruga, reducció relativa a la part proporcional del període no meritat (12 setmanes)
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'ocupació terrenys d'ús públic amb taules i cadires i altres elements amb finalitat lucrativa, reducció de la quota corresponent a la part proporcional del període no meritat
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat ambulant setmanal, baixa del 2n trimestre i reducció de la quota corresponent a la part proporcional del període no meritat, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat ambulant, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat del passeig marítim de Coma-ruga
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat exterior, 2n semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de cementiri municipal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat interior, juliol i agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa d'ocupació del domini públic amb taules
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost de béns immobles
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat ambulant de Coma-ruga
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat interior, setembre i octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del Mercat del Passeig Marítim de Coma-ruga
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat ambulant, 4r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat interior, novembre i desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Vigent