Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Identificador
20191210N279
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles urbans
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de parades als encants
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'Impost sobre activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial pel domini públic municipal per obres, elements publicitaris, entrades dels vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques, quota nacional / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Padró de la taxa de cementiri
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació del servei de recollida i gestió de residus municipals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Vigent