Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Identificador
20191210N285
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
3 padrons fiscals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Modificació
Calendari fiscal / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 25/03/2020 / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'impost sobre béns immobles i del tribut metropolità
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Modificació
Calendari fiscal / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Modificació
Calendari de cobrança de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró del programa Gent Gran, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Modificació
Prorroga del termini de cobrament en període voluntari de l'Impost sobre béns immobles (IBI)
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre activitats econòmiques
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró dels preus públics per als serveis de recollida i gestió de residus comercials i industrials
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Modificació
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Padró de preus públics de l'escola bressol Les Oliveres, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Padró del preus públics de l'Escola de Música, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Vigent