Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Alcarràs

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Identificador
20191219N19
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró del mercat municipal i venda no sedentària, gener i febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de guals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró del mercat municipal i venda no sedentària, març i abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Calendari de cobrança de L'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Modificació
Calendari de 1a cobrança de L'IVTM i d'altres modificacions / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost d'activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per recollida d'escombraries, 1r semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró del mercat setmanal de venda no sedentària, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'impost sobre activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'impost sobre activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per recollida d'escombraries, 2n semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró del mercat municipal i venda no sedentària, setembre i octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Padrons de les quotes del preu públic de les activitats esportives i del servei aula de dibuix i pintura, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró del mercat municipal, novembre, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats del Servei Aula de Dibuix i Pintura, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de les quotes del preu públic d'abastament d'aigua de llera als masos i zona industrial
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats esportives, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Vigent