Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Barcelona

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Identificador
20191224N28
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la utilització privativa del domini públic municipal mitjançant elements annexes a establiments
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Modificació
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Padró de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal per la terrasses amb ocasió de la seva reobertura i pels esdeveniments comercials en la via pública
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de contribuents de la taxa per utilització privativa del domini públic municipal mitjançant guals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Modificació
Calendari de cobrança del cànon de mercats
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre activitats econòmiques
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Calendari de cobrança del preu públic pels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Suspensió temporal de la quota corresponent als preus públics de recollida selectiva de residus comercials i industrials assimilables als municipals durant el període de vigència de l'estat d'alarma
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Vigent