Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Identificador
20191227N49
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial de la via pública, guals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de recollida d'escombraries del comerç , la industria i les activitats professionals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública (concepte quioscos)
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de vehicles de tracció mecànica IVTM
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per prestacions de serveis en els mercats municipals i per l'ocupació del domini públic per a l'exercici del comerç
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la utilització o l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública pel concepte de vetlladors, tendals, ombrel·les, marquesines i similars
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Modificació
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró del tribut metropolità
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa d'escombraries de mercats
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de béns immobles de naturalesa rústega
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Modificació
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques, quotes nacionals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques, quotes municipals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Modificació
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padrons de la taxa per l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública i de la taxa per a l'aprofitament especial de la via pública
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del cementiri municipal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre activitats econòmiques
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa d'aprofitament del sòl, vol i subsòl, tendals, ombrel·les i similars de la via pública
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Vigent