Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Seròs

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Identificador
20200117N15
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis esportius, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants municipal, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de celebració d'espectacles públics i festes municipals, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis esportius, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Calendari de cobrança de L'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis esportius, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants municipal, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Modificació
Calendari de 1a cobrança de L'IVTM i d'altres modificacions / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de recollida d'escombraries, primera quota
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Matrícula de l'impost d'activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Padró per la taxa per entrades de vehicles, reserva de la via per aparcaments i càrrega i descàrrega
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Padró de la taxa de recollida d'escombraries, 2a quota
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats a les piscines municipals, juliol i agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de la llar d'infants corresponent a la matrícula i material, curs 2020-2021
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic corresponent a la publicitat del Llibre de la Festa Major
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants municipal, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de conservació i manteniment de cementiri
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de clavegueram
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'impost sobre activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'impost sobre activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la recollida d'escombraries, 3r fraccionament
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis esportius, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants municipal, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants municipal, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació dels serveis esportius, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Padró de la taxa d'escombraries, 4a quota
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants municipal, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Vigent