Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Lloret de Mar

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Identificador
20200129N10
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padrons de la taxa per l'estada i assistència de la Llar d'Infants Lola Anglada i la taxa per l'estada, assistència i servei de menjador de la Llar d'Infants els Pops, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padrons per abonament dels estacionaments municipals i de teleassistència domiciliària, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padrons de la taxa per l'estada i assistència de la Llar d'Infants Lola Anglada i la taxa per l'estada, assistència i servei de menjador de la Llar d'Infants els Pops, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per serveis en el mercat municipal diari, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable dels abonats que superen els 200 m3 de mitjana mensual, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 25/02/2020 - Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padrons de la taxa per l'estada i assistència de la Llar d'Infants Lola Anglada i la taxa per l'estada, assistència i servei de menjador de la Llar d'Infants els Pops, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per serveis relatius a la tinença d'animals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Modificació
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padrons de l'IBI de naturalesa urbana i rústica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
4 padrons fiscals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padrons per abonament dels estacionaments municipals i de teleassistència domiciliària, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable dels abonats que superen els 200 m3 de mitjana mensual, març i abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per serveis en el mercat municipal diari, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró del servei de subministrament d'aigua, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable dels abonats que superen els 200 m3 de mitjana mensual, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padrons de la taxa per l'estada i assistència de la Llar d'Infants Lola Anglada i la taxa per l'estada, assistència i servei de menjador de la Llar d'Infants els Pops, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padrons per abonament dels estacionaments municipals i de teleassistència domiciliària, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost d'activitats econòmiques
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró del servei de subministrament d'aigua, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable dels abonats que superen els 200 m3 de mitjana mensual, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Padró de la taxa per serveis en el mercat municipal diari, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable dels abonats que superen els 200 m3 de mitjana mensual, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Modificació
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de conservació i manteniment dels pàrquings municipals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padrons per abonament dels estacionaments municipals i de teleassistència domiciliària, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padrons de la taxa per l'estada i assistència de la Llar d'Infants Lola Anglada i la taxa per l'estada, assistència i servei de menjador de la Llar d'Infants els Pops, juliol i agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat setmanal, 1r i 2n semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padrons de la taxa per l'estada i assistència de la Llar d'Infants Lola Anglada i la taxa per l'estada, assistència i servei de menjador de la Llar d'Infants els Pops, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per serveis en el mercat municipal diari, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable dels abonats que superen els 200 m3 de mitjana mensual, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padrons de l'impost de bén immobles de naturalesa urbana i de la taxa per la recollida, transport i tractament d'escombraries,
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de subministrament d'aigua potable, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Modificació
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable dels abonats que superen els 200 m3 de mitjana mensual, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable dels abonats que superen els 200 m3 de mitjana mensual, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padrons de la taxa per l'estada, assistència i servei de menjador de la Llar d'Infants Lola Anglada i la taxa per l'estada, assistència i servei de menjador de la Llar d'Infants els Pops, novembre i desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Vigent