Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Torrefarrera

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Identificador
20200226N117
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró de l'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Calendari de cobrança de L'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Modificació
Calendari de 1a cobrança de L'IVTM i d'altres modificacions / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost d'activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Padrons de la taxa recollida d'escombraries i de la taxa cementiri municipal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Correcció d'errades
Anunci 31/07/2020
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 4 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de l'impost sobre activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró i calendari de cobrança de guals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua i de clavegueram, 2n semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Exposició al públic
Padrons de la taxa de de subministrament d'aigua potable i de la taxa del servei de clavegueram, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020
Exposició al públic
Padrons de la taxa de de subministrament d'aigua potable i de la taxa del servei de clavegueram, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2020

Conté text

Vigent