Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > Convenis col·lectius

El meu CIDO Ajuda

Convenis col·lectius

Què hi ha?

Convenis col·lectius de sectors productius -provincials, autonòmics i estatals-, d'empreses -de tota Espanya-, de municipis de Catalunya -personal laboral i funcionari-, i d'altres organismes -diputacions, consells comarcals, associacions, òrgans de l'Administració autonòmica i estatals i altres ens públics.

Com puc saber el conveni que és d'aplicació a la meva empresa?

Si l'empresa té un conveni propi, el podeu cercar pel nom de l'empresa. Si se li ha d'aplicar segons el seu àmbit funcional i teniu dubtes, heu d'adreçar la vostra consulta al Consell de Relacions Laborals (CRL) del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, que és l'òrgan competent per resoldre aquest tipus de consultes.

On puc trobar el text d'un conveni anterior al 1998?

El CIDO recull el text dels convenis col·lectius des de l'any 1998. Abans d'aquesta data, i si el conveni es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), podeu adreçar-vos a l'Arxiu Històric de la Diputació, on es conserven els BOPB en paper anteriors a l'any 1998.

Com puc saber si un conveni és vigent?

Podeu seleccionar l'opció Vigent dels filtres per consultar només els convenis vigents. A més, a cada fitxa podeu utilitzar el desplegable Consulta publicacions vigents / Consulta publicacions anteriors.

Com puc fer una cerca i guardar-la al meu entorn d'usuari?

Si voleu fer una cerca i guardar-ne els resultats, podeu visualitzar el tutorial que hem elaborat sobre això.