Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > Legislació

El meu CIDO Ajuda

Legislació

Què hi ha?

Disposicions generals d'àmbit estatal i autonòmic català, disposicions generals per als ens locals i normativa europea -tractats, directives i reglaments.

Com puc saber quina legislació s'aplica a un cas concret?

El CIDO és un portal de difusió de la informació pública que en garanteix l'accés als ciutadans, però no pot interpretar els textos legals. Per a qualsevol consulta de caràcter jurídic o d'interpretació de les normes, us heu d'adreçar a un professional del Dret o als serveis d'assessorament gratuït que proporcionen diverses administracions públiques.

On puc trobar la legislació bàsica?

La Llibreria de la Diputació ha elaborat aquest document amb un recull de la Selecció de la legislació bàsica.