Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > Legislació

El meu CIDO Ajuda

Legislació

Què hi ha?

Disposicions generals d'àmbit estatal i autonòmic català, disposicions generals per als ens locals i normativa europea -tractats, directives i reglaments.

Com puc saber quina legislació s'aplica a un cas concret?

El CIDO és un portal de difusió de la informació pública que en garanteix l'accés als ciutadans, però no pot interpretar els textos legals. Per a qualsevol consulta de caràcter jurídic o d'interpretació de les normes, us heu d'adreçar a un professional del Dret o als serveis d'assessorament gratuït que proporcionen diverses administracions públiques.