Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > Subvencions

El meu CIDO Ajuda

Subvencions

Què hi ha?

Ajuts, subvencions, premis, beques i cursos adreçats a les entitats locals i a la ciutadania de Catalunya.

D'on traiem la informació que tractem?

Podem distingir dos grans grups de fonts d'informació oficial, d'una banda, la informació publicada als butlletins i diaris oficials i, d'altra banda, la informació publicada als webs de les entitats públiques. Els anuncis que es publiquen diàriament als butlletins són concrets i finits, mentre que el que es publica a Internet és dispers i indefinit.

Quines són les nostres fonts d'informació?

D'una banda, recollim de manera exhaustiva la informació publicada als butlletins oficials següents: BOE, DOGC, BOPB, BOPG, BOPL, BOPT i GASETA. De l'altra, recollim la informació dispersa a la xarxa de documents que històricament es publicaven en aquests butlletins oficials i que ara es publica en els webs de les respectives entitats públiques.

Per què a vegades no trobo al CIDO la mateixa informació que als webs de les entitats públiques?

La dispersió de la informació oficial publicada en els taulers i webs de les entitats públiques és una realitat que intentem pal·liar de manera progressiva rastrejant la informació per tal d'incorporar-la a la nostra base de dades. Ara bé, la seva volubilitat fa que no puguem assegurar que tractem aquesta informació de manera exhaustiva. Internet és inabastable.

Quina diferència hi ha entre els filtres de cerca Institució i Municipi?

La Institució és l'ens que convoca l'ajut. El filtre Municipi, en canvi, fa referència al territori on s'aplica l'ajut. Les persones i les empreses poden indicar el municipi al qual pertanyen i recuperaran els ajuts que poden demanar, ja siguin els que ha convocat el propi municipi, com altres ajuts a nivell comarcal, provincial, autonòmic o estatal.

Quines són les fases del procediment per sol·licitar un ajut?

Aprovació inicial/definitiva de les bases de participació, convocatòria i concessió.

Com puc saber si em puc presentar a una convocatòria d'ajuts?

Si el procediment està en Termini obert, vol dir que ja podeu presentar la vostra sol·licitud. La data límit s'especifica a Termini de presentació de sol·licituds. Per saber si compliu els requisits de la convocatòria, llegiu atentament tots els anuncis publicats, especialment les bases generals i/o específiques.

A on he de presentar la instància per participar en una convocatòria d'ajuts?

Per saber el lloc i/o forma de presentació de les sol·licituds, llegiu atentament les bases generals i/o específiques, on es descriu on us heu d'adreçar. Si encara teniu dubtes, contacteu amb la institució que convoca l'ajut. Recordeu que el CIDO no organitza els processos, només en fa difusió.

Com ho puc fer per rebre tots els anuncis d'una convocatòria en concret?

Per rebre tots els anuncis catalogats pel CIDO d'una convocatòria en concret heu de subscriure-us a la fitxa pitjant el botó Guarda.

Si us limiteu a fer una cerca genèrica amb l'estat Termini obert, no rebreu els anuncis que es publiquin després que es tanqui el termini de presentació d'instàncies de cada convocatòria, perquè les fitxes passaran a l'estat Termini tancat. Per tant, és recomanable seleccionar les convocatòries que us interessin i seguir-les de forma individualitzada.

Com puc fer una cerca i guardar-la al meu entorn d'usuari?

Si voleu fer una cerca i guardar-ne els resultats, podeu visualitzar el tutorial que hem elaborat sobre això.

On puc trobar informació sobre els ajuts europeus?

Els ajuts europeus tenen un abast molt ampli i complex on sovint els beneficiaris han de presentar-s'hi a través del partenariat d'organismes de diferents països, per tant, sobrepassa el nostre àmbit de gestió; nosaltres treballem els ajuts els beneficiaris dels quals són els organismes, les entitats locals i/o la ciutadania de Catalunya. Si és el cas, sí que documentem aquells ajuts i premis europeus on detectem que aquest públic s'hi pot presentar directament.

Ara bé, a Catalunya hi ha dues fonts d'informació sobre els ajuts de la Unió Europea que recullen les convocatòries de finançament:

Fons europeus a Catalunya del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucional i Transparència

Guia d'Ajuts de la Unió Europea (GAUE) de la Diputació de Barcelona