Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > Estratègia

El meu CIDO Ajuda

Missió

Ser el referent i l'instrument de garantia de la transparència de la informació pública que afecta l'àmbit territorial català.

Visió

Garantir el dret d'accés a la informació de les administracions públiques per contribuir a la seva transparència, mitjançant la tramitació, publicació i difusió de la informació oficial que afecta l'àmbit territorial català.

Valors

 • Capital humà

 • Impulsar el creixement professional i promoure el talent de les persones de l'organització.

 • Col·laboració

 • Promoure sinergies amb tots els grups d'interès.

 • Excel·lència

 • Actuar amb eficàcia i eficiència per obtenir els millors resultats.

 • Innovació

 • Transformar l'organització i els serveis per aportar més valor a la societat.

 • Organització orientada a la ciutadania

 • Vocació de servei públic amb la voluntat de satisfer les necessitats i expectatives de la societat.

 • Professionalitat i experiència

 • Exercir amb responsabilitat, coneixement i experiència la nostra missó.