Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > Estratègia

El meu CIDO Ajuda

Missió

El CIDO té per objectiu prestar un servei de difusió de la informació pública de qualitat per garantir el dret i el lliure accés dels ciutadans i contribuir a la transparència en l'àmbit de l'Administració pública.

Visió

El CIDO vol ser el servei de referència per a l'accés a la informació pública i potenciar la garantia de la integritat de la informació, així com treballar per la innovació i la millora contínua.

Valors

 • Col·laboració

 • Establir una bona relació amb els grups d'interès per obtenir uns resultats mútuament beneficiosos.

 • Excel·lència

 • Actuar amb eficàcia i eficiència per obtenir els millors resultats.

 • Professionalitat i experiència

 • Exercir amb responsabilitat, coneixement i experiència les nostres funcions.

 • Innovació

 • Generar noves idees, serveis i pràctiques que aportin valor al servei.

 • Transparència

 • Actuar amb claredat, compartint la informació i el coneixement disponible.

 • Vocació de servei públic

 • Orientar-se cap a la ciutadania, amb la voluntat de satisfer les seves necessitats i prioritats.

Per aprofundir en el tema posem a la vostra disposició, també, el Planejament estratègic 2015-2017.