Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > Serveis

El meu CIDO Ajuda

Què oferim?

Cercador

Un únic cercador on trobeu la informació de l'Administració pública que està disseminada en fonts d'informació molt diverses (butlletins oficials, perfils de contractant, taulers d'anuncis i webs), i mostrem la informació sobre un mateix procediment en una única fitxa.

El meu CIDO

Un entorn privat on guardar la informació publicada per l'Administració pública que interessi donant l'opció, també, de rebre'n les notificacions corresponents.

Cessió de dades

Cedim les nostres dades per tal d'ajudar a la difusió, la transparència i la reutilització de la informació de l'Administració pública. Actualment, alimentem el portal Feina Activa del Servei d'Ocupació de Catalunya amb l'oferta pública de les administracions catalanes, col·laborem en el portal de transparència del Consorci de l'AOC amb conjunts de dades diversos i participem en les Dades Obertes de la Diputació de Barcelona on posem les nostres dades a disposició de la ciutadania.

Serveis web

Facilitem l'explotació directa de les nostres dades a pàgines webs diverses tant de la Diputació de Barcelona (apartat Municipis, seccions de normativa de webs de diferents àrees, etc.), com d'altres ens públics (diputacions provincials, col·legis professionals, etc.)

Assessorament i formació a mida

Assessorem i formem sobre els àmbits del nostre coneixement als col·lectius o ens que ens ho sol·licitin.