Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Blanes

Contractació

Autorització de la parada núm. 104 del mercat ¿C¿ del passeig... de Mar

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... de termini pel Real Decreto 463/2020.


Autorització d'ús privatiu d'espai individualitzat per l'exercici... de la venda no sedentària

Pendent de termini

Termini

15 dies hàbils comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al tauler d'anuncis

Subvencions

Mesures de foment de les inversions en determinades finques

Termini obert

Termini

Les sol·licituds s'han... de presentar en el moment de la sol·licitud de la llicència corresponent

Convenis col·lectius