Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Vilafant

Oposicions

1 plaça de Cap de la guàrdia municipal

Pendent de termini

Termini

El termini s'obrirà... l'endemà de la darrera publicació de la convocatòria al BOE o al DOGC i serà de 20 dies hàbils


1 plaça de Tècnic mitjà de Serveis Generals

Termini obert

Termini


Subvencions

2n Concurs de còmics de Vilafant

Termini obert

Termini


Subvencions per a obres d'adequació d'habitatges buits ubicats al... terme municipal de Vilafant i amb el compromís de cessió a la borsa de lloguer social del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, anualitat 2020

Termini obert

Termini

31/12/2020 - Les subvencions... seran concedides per ordre cronològic de presentació fins a l'esgotament de l'import de 23.000 euros


Ajuts econòmics a les persones propietàries per la cessió d'habitatges... buits de Vilafant a la borsa de mediació per al lloguer social del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Termini obert

Termini

- Les ajudes seran concedides... per ordre cronològic de presentació fins a l'esgotament de l'import de 2.000 euros


Subvencions per a la rehabilitació de façanes i per a la renovació... de finestres i obertures exteriors d'edificis per a eficiència energètica, any 2020

Termini obert

Termini

31/12/2020 - Les sol·licituds... es poden presentar fins esgotar la partida pressupostària

Convenis col·lectius