Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Cabra del Camp

Subvencions

Bonificació del 25% de la quota íntegra de l'impost per als béns... immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol

Termini obert

Termini

28/02/2023 - La sol·licitud... s'haurà de presentar entre el dia 1 de gener i el 31 de desembre de l'exercici anterior a aquell en que hagi de produir efectes la bonificació. Excepcionalment, per tal de poder gaudir durant el 2023 de la bonificació, s'hauran de presentar les sol·licituds entre el dia següent de la publicació de l'aprovació provisional fins al 28 de febrer de 2023.


Subvencions per a finalitats culturals, educatives, esportives, juvenils... i de promoció i divulgació del municipi

Termini obert

Termini

Les sol·licituds s'han... de presentar abans de 2 mesos de l'inici de l'activitat a subvencionar

Convenis col·lectius