Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Calafell

Subvencions

Ajuts a l'educació de caràcter individual per a infants i joves,... 2021-2022

Termini obert

Termini

31/10/2021 - Termini... segons el web de l'ens convocant / Termini de presentació per al 1r trimestre del 02/09/2021 fins 31/10/2021


Ajuts per al servei de teleassistència domiciliària

Termini obert

Termini

Les sol·licituds es... poden presentar durant tot l'any natural


Ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin... gravades per l'impost sobre béns immobles

Termini obert

Termini

Termini de presentació... de sol·licituds serà des del dia 10 de juny fins el dia 4 de novembre de cada exercici

Convenis col·lectius