Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Calafell

Subvencions

Adjudicació d'habitatges destinats a polítiques socials en règim... de lloguer social temporal

Termini obert

Termini

S'aniran obrint períodes... de presentació de sol·licituds a mesura que hi hagi habitatges disponibles


Ajuts per al servei de teleassistència domiciliària

Termini obert

Termini

Les sol·licituds es... poden presentar durant tot l'any natural


Ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin... gravades per l'impost sobre béns immobles

Termini obert

Termini

Termini de presentació... de sol·licituds serà des del dia 10 de juny fins el dia 4 de novembre de cada exercici