Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Cunit

Oposicions

Borsa de treball de places de Vigilant de platja, temporada d'estiu... 2021

Termini obert

Termini

11/05/2021 - Termini... segons el web de l'ens convocant

Subvencions

Ajuts econòmics temporals individuals i d'emergència social,... 2021

Termini obert

Termini

31/12/2021 - El termini... per presentar les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria i fins que s'esgoti la partida pressupostària


Servei de desplaçament per a persones amb problemes de mobilitat... i accessibilitat a prestacions i serveis bàsics

Termini obert

Termini

El termini per sol·licitar... la condició de beneficiari està comprès entre l'1 de gener i el 30 de novembre de cada any natural


Ajuts socials relatius a les transmissions de l'habitatge habitual... en els supòsits d'execució hipotecària i dació en pagament

Termini obert

Termini

Els sol·licitants poden... presentar la sol·licitud dintre dels 18 mesos següents a la realització del fet imposable

Convenis col·lectius