Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Cunit

Subvencions

Ajuts econòmics temporals individuals i d'emergència social,... 2024

Termini obert

Termini

31/12/2024 - El termini... per presentar les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació definitiva de les bases i fins que s'esgoti la partida pressupostària de l'exercici 2024


Subvencions a establiments de la ciutat dins la campanya "Comprem... a Cunit", per a la reactivació econòmica del municipi

Termini obert

Termini

El termini perquè els... establiments s'adhereixen a la campanya començarà el 23/10/2023


Places socials a la llar d'infants municipal, curs 2023-2024

Termini obert

Termini

21/06/2024 - La presentació... de sol·licituds, a causa de la naturalesa dels ajuts, no està sotmesa a un termini concret; per tant, es poden presentar sol·licituds durant tot el curs escolar


Servei de desplaçament per a persones amb problemes de mobilitat... i accessibilitat a prestacions i serveis bàsics

Termini obert

Termini

El termini per sol·licitar... la condició de beneficiari està comprès entre l'1 de gener i el 30 de novembre de cada any natural


Ajuts socials relatius a les transmissions de l'habitatge habitual... en els supòsits d'execució hipotecària i dació en pagament

Termini obert

Termini

Els sol·licitants poden... presentar la sol·licitud dintre dels 18 mesos següents a la realització del fet imposable

Convenis col·lectius