Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Cunit

Subvencions

Places socials a la llar d'infants municipal El Trenet, curs... 2021-2022

Termini obert

Termini

22/06/2022 - Es poden... presentar sol·licituds durant tot el curs escolar


Ajuts econòmics temporals individuals i d'emergència social,... 2021

Termini obert

Termini

31/12/2021 - El termini... per presentar les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria i fins que s'esgoti la partida pressupostària


Servei de desplaçament per a persones amb problemes de mobilitat... i accessibilitat a prestacions i serveis bàsics

Termini obert

Termini

El termini per sol·licitar... la condició de beneficiari està comprès entre l'1 de gener i el 30 de novembre de cada any natural


Ajuts socials relatius a les transmissions de l'habitatge habitual... en els supòsits d'execució hipotecària i dació en pagament

Termini obert

Termini

Els sol·licitants poden... presentar la sol·licitud dintre dels 18 mesos següents a la realització del fet imposable

Convenis col·lectius