Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Valls

Oposicions

1 plaça de Metge adjunt Servei Pediatria

Termini obert

Termini


2 places de Conserge d'instal·lacions esportives

Termini obert

Termini

19/05/2021 - Termini... anterior: 12/05/2021


3 places d'Infermer

Termini obert

Termini


Places d'Auxiliar administratiu

Pendent de termini

Termini

El termini s'obrirà... l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPT i serà de 20 dies naturals


1 plaça de Metge adjunt al servei d'urgències

Termini obert

Termini


Subvencions

Ajuts econòmics per al pagament de l'impost sobre l'increment dels... valors dels terrenys de naturalesa urbana

Termini obert

Termini

Termini de presentació... de sol·licituds: dins del termini voluntari de pagament de la liquidació o autoliquidació de l'IITVU


Ajuts per a l'atorgament de la gratuïtat en l'ús del transport públic... urbà

Termini obert

Termini

La convocatòria resta... oberta amb caràcter indefinit


Subvencions del servei d'ajuda a domicili

Termini obert

Termini

La vigència d'aquestes... bases serà indefinida, sense necessitat de convocatòries anuals

Convenis col·lectius