Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Valls

Processos selectius

Borsa de treball de places d'Educador de la Llar d'Infants

Pendent de termini

Termini

Obert permanentment

Contractació

Servei del portal de l'empleat

Termini obert

Termini

17/04/2024 23:59 h

Subvencions

Ajuts econòmics per al pagament de l'impost sobre l'increment dels... valors dels terrenys de naturalesa urbana

Termini obert

Termini

Termini de presentació... de sol·licituds: dins del termini voluntari de pagament de la liquidació o autoliquidació de l'IITVU


Ajuts per a l'atorgament de la gratuïtat en l'ús del transport públic... urbà

Termini obert

Termini

La convocatòria resta... oberta amb caràcter indefinit


Subvencions del servei d'ajuda a domicili

Termini obert

Termini

La vigència d'aquestes... bases serà indefinida, sense necessitat de convocatòries anuals

Convenis col·lectius