Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Valls

Oposicions

Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020

Subvencions

Prestacions econòmiques de caràcter social, any 2020

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020


Ajuts econòmics per al pagament de l'impost sobre l'increment dels... valors dels terrenys de naturalesa urbana

Termini obert

Termini

Termini de presentació... de sol·licituds: dins del termini voluntari de pagament de la liquidació o autoliquidació de l'IITVU


Ajuts per a l'atorgament de la gratuïtat en l'ús del transport públic... urbà

Termini obert

Termini

La convocatòria resta... oberta amb caràcter indefinit


Subvencions del servei d'ajuda a domicili

Termini obert

Termini

La vigència d'aquestes... bases serà indefinida, sense necessitat de convocatòries anuals

Convenis col·lectius