Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Valls

Processos selectius

1 plaça de Sots-cap d'escena

Termini obert

Termini


1 plaça de Conserge del museu

Termini obert

Termini


1 plaça de Tècnic de dinamització cultural

Termini obert

Termini


1 plaça de Professor de música: cant modern

Pendent de termini

Termini

El termini s'obrirà... l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOE i serà de 20 dies naturals


1 plaça de Professor de música: guitarra

Pendent de termini

Termini

El termini s'obrirà... l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOE i serà de 20 dies naturals


Subvencions

Ajuts econòmics per al pagament de l'impost sobre l'increment dels... valors dels terrenys de naturalesa urbana

Termini obert

Termini

Termini de presentació... de sol·licituds: dins del termini voluntari de pagament de la liquidació o autoliquidació de l'IITVU


Ajuts per a l'atorgament de la gratuïtat en l'ús del transport públic... urbà

Termini obert

Termini

La convocatòria resta... oberta amb caràcter indefinit


Subvencions del servei d'ajuda a domicili

Termini obert

Termini

La vigència d'aquestes... bases serà indefinida, sense necessitat de convocatòries anuals

Convenis col·lectius