Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Deltebre

Subvencions

Incentius per a la dinamització econòmica, ocupacional i per a la... millora de la imatge de poble (modalitats concurrència competitiva), any 2024

Termini obert

Termini

31/10/2024 - El termini... serà fins el 30/04/2024 per a les modalitats 2.1 fins a la 2.3, i el 31/10/2024 per a les modalitats 2.4 fins a la 2.11


Incentius per a la dinamització econòmica, ocupacional i per a la... millora de la imatge de poble (modalitats concurrència no competitiva), any 2024

Termini obert

Termini

31/10/2024 - El termini... serà fins el 30/04/2024 per a les modalitats 2.1 fins a la 2.3, i el 31/10/2024 per a les modalitats 2.4 fins a la 2.11


Premis per participació en actes organitzats per l'Ajuntament, any... 2024

Termini obert

Termini

31/12/2024 - O fins a... esgotar la dotació pressupostària


Ajuts socials Eurodelta, 2024

Termini obert

Termini

20/12/2024 - O fins l'exhauriment... de la dotació pressupostària


Convenis col·lectius