Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Deltebre

Contractació

Servei de manteniment de zones verdes i neteja de desguassos de... pluvials

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020


Subministrament de materials diversos per a l'Ajuntament (Construcció... i electricitat)

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020


Serveis esportius per al Centre Esportiu del Delta

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020

Subvencions

Ajuts socials per tributs municipals i activitats extraescolars per... al 2020

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020


Ajuts socials sobre determinats tributs municipals que són objecte... de padró i activitats extraescolars per al 2020

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020


Subvencions als clubs i escoles de futbol per participació en actes... organitzats per l'Ajuntament per a l'any 2020

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020


Subvencions de dinamització econòmica i ocupacional i per a la millora... de la imatge de poble per a l'any 2020

Pendent de termini

Termini

Procediment en suspensió... del termini pel Real Decreto 463/2020


Convenis col·lectius