Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Balenyà

Processos selectius

1 plaça d'Agent guàrdia municipal

Termini obert

Termini


1 plaça de Tècnic mitjà - Educador social

Termini obert

Termini


1 plaça d'Operari polivalent

Termini obert

Termini

Contractació

Obres corresponents al projecte "Urbanització per a l'ampliació... del parc de l'El·lipse i de la plaça dels Bons Records"

Pendent de termini

Termini

15 dies naturals posteriors... al de la publicació d'aquest anunci en el Perfil del contractant

Convenis col·lectius