Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Castellar del Vallès

Subvencions

Subvencions per al foment de la borsa de mediació per al lloguer... social d'habitatges i dels contractes de masoveria urbana

Termini obert

Termini

La subvenció es concedirà... d'ofici per l'Ajuntament a les persones que reuneixin els requisits de les bases