Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Castelldefels

Subvencions

Ajuts directes per als deutes de lloguers d'habitatges en el municipi,... en els períodes 2020, 2021 i 2022

Termini obert

Termini

31/10/2022 - i fins a... la finalització dels crèdits continguts a la partida pressupostària


Subvencions destinades a la rehabilitació, la millora de l'eficiència... energètica i l'accessibilitat dels edificis d'habitatges plurifamiliars i unifamiliars

Termini obert

Termini

30/06/2026 - Termini... de presentació de sol·licituds per al Programa per a actuacions d'accessibilitat i mobilitat interior en habitatges serà fins el 31 de desembre de 2022 i per al Programa d'ajudes a les actuacions de millora de l'Eficiència Energètica en Habitatges (Fons Next Generation) serà fins el 30 de juny de 2026


VI Concurs de Pintura i Escultura

Termini obert

Termini