Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Castelldefels

Subvencions

Subvencions destinades a projectes presentats per entitats socials,... anualitat 2020

Termini obert

Termini

15/10/2021 - S'estableixen... diferents terminis segons la línia de subvenció


Ajuts a favor de pimes i autònoms del municipi per a contrarestar... els efectes de la COVID-19

Termini obert

Termini

30/09/2021 - o fins esgotar... la partida pressupostària


Ajuts econòmics de caire social

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituds restarà obert durant tot l'any, amb excepció d'aquells ajuts que siguin objecte de convocatòria específica de concurrència