Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Cornellà de Llobregat

Subvencions

Subvencions per a projectes de lleure educatiu en el temps lliure... infantil i adolescent per als exercicis 2023

Pendent de termini

Termini

El termini s'obrirà... l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i serà de 20 dies hàbils


Subvencions destinades a la contractació per empreses de persones... en atur 2020-2023, projecte Ocupa'm (6+6), convocatòria 2023

Termini obert

Termini

30/09/2023 - Termini... de presentació per a contractes amb data d'inici anterior a la publicació de la convocatòria en el DOGC, la sol·licitud es realitzarà com a màxim en els 20 dies posteriors a comptar des del següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGC. I per a contractes iniciats a partir de la data de la publicació de la convocatòria en el DOGC, la sol·licitud es realitzarà en el mes següent a l'inici del contracte i com a màxim el 30 de setembre de 2023


Subvencions per a projectes de cooperació a la solidaritat 2021

Pendent de termini

Termini

El termini s'obrirà... l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i serà de 20 dies hàbils