Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Hospitalet de Llobregat (l')

Oposicions

28 places d'Auxiliar administratiu

Pendent de termini

Termini

20 dies naturals comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC


8 places de Diplomat en Treball Social

Pendent de termini

Termini

20 dies naturals comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC


9 places d'Educador especialitzat en Educació Social

Pendent de termini

Termini

20 dies naturals comptats... a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

Subvencions

Premi L'H Confidencial 2021

Termini obert

Termini


Beques a les persones participants en el projecte OCUPAL'H "La nova... indústria a l'Hospitalet" 2018-2020, per la seva assistència i aprofitament dels itineraris formatius dins del projecte al 2019-2020

Pendent de termini

Termini

El termini s'obrirà... el dia de la publicació de les bases de la convocatòria a la pàgina web Dinamització Local i serà de 10 dies hàbils


Ajuts per a persones amb escassa capacitat econòmica

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituds és durant els dos primers mesos de cada any

Convenis col·lectius