Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Navàs

Subvencions

Subvencions a la promoció i creació de llocs de treball, any... 2022

Termini obert

Termini

30/11/2022 - El termini... de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria en la Base de Dades Nacional de Subvencions


Subvencions per a la millora i dinamització del comerç local amb... la implantació de parades al mercat setmanal, any 2022

Termini obert

Termini

31/10/2022 - El termini... de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria en la Base de Dades Nacional de Subvencions


Prestacions econòmiques de caràcter social

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituds estarà obert durant tots els mesos de l'any, amb excepció d'aquelles ajudes que siguin objecte d'una convocatòria específica

Convenis col·lectius