Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Navàs

Subvencions

Subvencions a la promoció i creació de llocs de treball, any... 2021

Termini obert

Termini

30/11/2021 - El termini... s'obrirà l'endemà de la publicació de la convocatòria a la BDNS i finalitzarà el 30 de novembre de 2021


Subvencions per a la millora i dinamització del comerç local amb... la implantació de parades al mercat setmanal, any 2021

Termini obert

Termini

26/11/2021 - El termini... s'obrirà l'endemà de la publicació de la convocatòria a la BDNS i finalitzarà el 26 de novembre de 2021


Ajuts als estudiants de Navàs que cursen estudis secundaris postobligatoris... reglats en centres públics o adscrits a centres públics fora del municipi i utilitzen el transport públic per al desplaçament, curs 2020-2021

Termini obert

Termini

14/07/2021 - 1r trimestre:... del 16 al 30 de desembre de 2020, 2n trimestre: del 6 al 23 d'abril de 2021 i 3r trimestre: del 24 de juny al 14 de juliol de 2021


Subvencions per al transport escolar per a infants del món rural... i/o per a la realització d'estudis secundaris postobligatoris (en centres públics adscrits), curs 2020-2021

Termini obert

Termini

14/07/2021 - 1r trimestre:... del 16/12/2020 al 30/12/2020. 2n trimestre: del 06/04/2021 al 23/04/2021. 3r trimestre: del 24/06/2021 al 14/07/2021


Prestacions econòmiques de caràcter social

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituds estarà obert durant tots els mesos de l'any, amb excepció d'aquelles ajudes que siguin objecte d'una convocatòria específica

Convenis col·lectius