Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Sant Martí de Tous

Contractació

Concessió del servei públic d'explotació consistent en la gestió... i manteniment de la piscina municipal (estiu 2021)

Termini obert

Termini

10/05/2021 13:30 - Termini... segons el Perfil de contractant

Subvencions

Prestacions econòmiques de caràcter social

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituds restarà obert durant tot l'any, amb excepció d'aquells ajuts que siguin objecte de convocatòria específica de concurrència