Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Santa Coloma de Gramenet

Subvencions

Ajuts per a l'adquisició d'ordinadors ultraportàtils o tauletes... tàctils, dins del Programa de digitalització per als alumnes de 1r d'ESO, curs 2020-2021

Pendent de termini

Termini

El termini s'obrirà... l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i serà de 3 dies hàbils - Termini anterior: 01/12/2020


Ajuts econòmics individuals per a fer front a les despeses d'escolaritat... i/o del servei de menjador escolar de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en el primer cicle d'educació infantil, curs 2021-2022

Termini obert

Termini

21/01/2022 - El primer... termini de presentació de sol·licituds és del de l'1 al 30 d'abril de 2021, i el segon del 10 al 21 de febrer de 2022


Prestacions econòmiques de caràcter social, any 2021

Termini obert

Termini

31/12/2021 - L'anunci... no especifica el termini de presentació de sol·licituds


Ajuts econòmics de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys... de naturalesa urbana

Termini obert

Termini

Les sol·licituds es... poden presentar durant tots els exercicis naturals


Ajuts econòmics d'urgència social

Termini obert

Termini

Obert permanentment

Convenis col·lectius