Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Santa Margarida de Montbui

Subvencions

Prestacions de serveis socials

Termini obert

Termini

Únicament es podrà... accedir a les prestacions a partir de la proposta realitzada per part dels Serveis Socials Municipals


Ajudes econòmiques de naturalesa social destinades a fer front a... l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Termini obert

Termini

Les sol·licituds es... presentaran dins del període de pagament voluntari de la notificació de la liquidació o presentació de l'autoliquidació de l'impost


Tarifació social per al transport en autobús urbà i interurbà... entre els municipis de Santa Margarida de Montbui, Igualada i Vilanova del Camí

Termini obert

Termini

Per sol·licitar els... carnets caldrà personar-se al Departament de Serveis Socials, acreditar que es compleixen les condicions i lliurar la pertinent sol·licitud

Convenis col·lectius