Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Súria

Oposicions

1 plaça d'Educador social

Pendent de termini

Termini

El termini s'obrirà... l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i serà de 20 dies hàbils


1 plaça de Tècnic de joventut

Termini obert

Termini

Subvencions

Prestacions socials de caràcter econòmic, any 2021

Termini obert

Termini

31/12/2021 - Consulteu... els diferents terminis segons la línia


Ajuts econòmics de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys... de naturalesa urbana

Termini obert

Termini

Les sol·licituds poden... presentar-se dins del termini de pagament voluntari de pagament de la liquidació de l'IIVTNU

Convenis col·lectius