Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Súria

Subvencions

Prestacions socials de caràcter econòmic, any 2023

Termini obert

Termini

31/12/2023 - Consulteu... els diferents terminis segons la línia


Ajuts econòmics de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys... de naturalesa urbana

Termini obert

Termini

Les sol·licituds poden... presentar-se dins del termini de pagament voluntari de pagament de la liquidació de l'IIVTNU

Convenis col·lectius