Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Vallgorguina

Subvencions

Ajuts per a comerços i negocis afectats per la COVID-19

Pendent de termini

Termini

El termini s'obrirà... l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i restarà obert fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària


Prestacions econòmiques de caràcter social

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituds restarà obert durant tot l'any, amb excepció d'aquells ajuts que siguin objecte de convocatòria específica de concurrència