Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Vallgorguina

Subvencions

Ajuts extraordinaris per a les persones afectades per la crisi sanitària... ocasionada per la COVID-19

Termini obert

Termini

31/12/2020 - Les sol·licituds... es poden presentar fins esgotar la partida pressupostària


Prestacions econòmiques de caràcter social

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituds restarà obert durant tot l'any, amb excepció d'aquells ajuts que siguin objecte de convocatòria específica de concurrència