Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Viladecans

Subvencions

Ajuts a les famílies monoparentals propietàries i famílies amb... fills amb diversitat funcional propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2020

Termini obert

Termini

31/03/2021 - El termini... s'obrirà l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB, mitjançant la BDNS, i fins al 31/03/2021


Ajuts als titulars dels habitatges que els destinin a lloguer gestionat... per l'Oficina d'Habitatge, durant l'any 2020

Termini obert

Termini

31/03/2021 - El termini... s'obrirà l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB, mitjançant la BDNS, i serà fins al 31/03/2021


Prestacions econòmiques de caràcter social

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituds restarà obert durant tot l'any, amb excepció d'aquells ajuts que siguin objecte de convocatòria específica de concurrència


Convenis col·lectius