Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Viladecans

Oposicions

Subvencions

Prestacions econòmiques de caràcter social

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituds restarà obert durant tot l'any, amb excepció d'aquells ajuts que siguin objecte de convocatòria específica de concurrència


Subvenció per a l'adequació i millora en les condicions d'habitabilitat,... accessibilitat i eficiència energètica d'habitatges buits per adscriure'ls a la Borsa d'Habitatge Social

Termini obert

Termini

Termini prorrogat de... forma indefinida i fins que, en el seu cas, s'esgoti la partida prevista corresponent


Subvencions aplicades a les activitats de promoció empresarials,... comercials i turístiques

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituds serà fins al 30 de juny de cada any

Convenis col·lectius