Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Torrefarrera

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Identificador
20201228N52
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 3 padrons fiscals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de guals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat muncipal, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de les llicències d'auto taxi
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de cementiri municipal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de subministrament d'aigua potable i de la taxa del servei de clavegueram, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost d'activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat municipal, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat municipal, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del servei de la recollida escombraries
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de subministrament d'aigua potable i de la taxa del servei de clavegueram, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de Llar d'Infants, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat municipal, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat municipal, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de llar d'infants municipal, agost, corresponent a l'import de la matricula, curs 2021-2022
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 4 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de Llar d'Infants, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de Llar d'Infants, Casalet, agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 17/09/2021 - Calendari de cobrança / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de subministrament d'aigua potable i del servei de clavegueram, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de Llar d'Infants, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de Llar d'Infants, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat municipal, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat municipal, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat municipal, agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat municipal, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat municipal, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Calendari de cobrança de la taxa de les llicències d'autotaxi
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Calendari de cobrança de la taxa de subministrament d'aigua, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de subministrament d'aigua potable i de la taxa del servei de clavegueram, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores, agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de Llar d'Infants, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró per l'ús dels horts lúdics municipals, 3r i 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Vigent