Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Tarragona

Processos selectius

Borsa de treball de places de Personal docent d'especialitats i dobles... especialitats de l'Escola Municipal de Música

Pendent de termini

Termini

Es poden presentar instàncies... a partir del tancament del termini que seran tingudes en compte si s'esgota la relació de persones seleccionades

Subvencions

Prestacions econòmiques d'urgència social, any 2024

Termini obert

Termini

31/12/2024 - El termini... de presentació de sol·licituds restarà obert durant tot l'any


Subvencions per a activitats i la promoció esportiva local, per a... entitats i associacions esportives, 2020

Pendent de termini

Termini

El termini s'obrirà... l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i serà de 20 dies naturals


Subvencions per a activitats i la promoció esportiva local, per a... esportistes amb diversitat funcional, any 2020

Pendent de termini

Termini

El termini s'obrirà... l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i serà de 20 dies naturals


Subvencions per a activitats i la promoció esportiva local, per a... esportistes individuals, 2020

Pendent de termini

Termini

El termini s'obrirà... l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i serà de 20 dies naturals