Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Cornellà de Llobregat

Subvencions

Ajuts socials per a persones amb escassa capacitat econòmica per... a col·laborar en les despeses d'habitatge habitual, 2024-2025

Pendent de termini

Termini

Les sol·licituds es... podran presentar en el termini d'1 mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al DOGC

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030)

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Subvencions destinades a la contractació per empreses de persones... en atur 2024-2027, projecte Ocupa'm (6+6), convocatòria 2024

Termini obert

Termini

30/09/2024 - Termini... de presentació per a contractes amb data d'inici anterior a la publicació de la convocatòria en el DOGC, la sol·licitud es realitzarà com a màxim en els 20 dies posteriors a comptar des del següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGC. I per a contractes iniciats a partir de la data de la publicació de la convocatòria en el DOGC, la sol·licitud es realitzarà en el mes següent a l'inici del contracte i com a màxim el 30 de setembre de 2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030)

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius

Subvencions per a projectes de cooperació a la solidaritat 2021

Pendent de termini

Termini

El termini s'obrirà... l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i serà de 20 dies hàbils