Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Manresa

Subvencions

Premi Pare Ignasi Puig i Simón 2021

Termini obert

Termini


Ajudes econòmiques de naturalesa social destinades a fer front a... l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Termini obert

Termini

Les sol·licituds es... presentaran en el termini de deu dies des de la notificació de la liquidació o presentació de l'autoliquidació de l'impost


Ajuts a la rehabilitació d'edificis al nucli antic de Manresa

Termini obert

Termini

Les sol·licituds d'ajuts... es podran presentar en el termini màxim de 6 mesos des de la sol·licitud de la llicència o des de la notificació de l'ordre d'execució


Convenis col·lectius