Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Rubí

Subvencions

Devolució de la part proporcional de la taxa d'ocupació de l'espai... públic amb taules i cadires, temporada anual 2020, per motiu de la COVID-19

Termini obert

Termini

31/12/2020 - Per sol·licitar... la devolució cal haver obtingut la llicència d'ocupació de l'espai públic per a la temporada anual 2020 (de l'1 de gener al 31 de desembre de 2020)


Ajuts econòmics de caràcter social

Termini obert

Termini

El termini de presentació... de sol·licituds restarà obert durant tot l'any, amb excepció d'aquells ajuts que siguin objecte de convocatòria específica de concurrència