Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

CIDO > El meu municipi

El meu CIDO Ajuda

Barberà del Vallès

Subvencions

Ajuts per a l'adquisició de material escolar i per a complementar... els ajuts individuals del servei de menjador escolar en el municipi, curs 2022-2023

Pendent de termini

Termini

Les sol·licituds s'hauran... de presentar en el termini que estableixi a la convocatòria, que és publicarà al BOPB, al Portal municipal de transparència i a la BDNS


Ajuts econòmics als centres d'educació infantil i primària del... municipi per al suport a la tasca educativa, curs 2022-2023

Pendent de termini

Termini

L'anunci no especifica... el termini de presentació de sol·licituds


Ajuts econòmics de l'impost de bens immobles (IBI) de caràcter especial... i excepcional per a les persones que han perdut la vivenda habitual

Termini obert

Termini

La presentació de les... sol·licituds es podrà realitzar durant tot l'any

Convenis col·lectius